Menu

DELF cijferlijsten

Dinsdag 19 september jl. zijn de officiële cijferlijsten van DELF aan leerlingen uitgereikt.

Het DELF en het DALF zijn officiële diploma’s die door het Franse Ministerie van Onderwijs worden uitgereikt om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Er bestaan 6 onafhankelijke diploma’s die conform het ERK zijn. Op elk niveau wordt de luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid getoetst.

In november ontvangen de leerlingen hun DELF diploma B1 niveau.

Dit jaar start er wederom een DELF groep B1 en B2.

DELF cijferlijsten

Overige gebeurtenissen