Menu

PRESENTATIE PROFIELWERKSTUK BIJ RIJKSWATERSTAAT

Onderzoek plaatsing zonnepanelen op middenberm

Op 11 april jl. waren vier leerlingen uit VWO 6 op bezoek bij Rijkswaterstaat in Arnhem om een presentatie te geven over hun profielwerkstuk. Dit profielwerkstuk is gemaakt op basis van een opdracht die een persoon binnen Rijkswaterstaat de leerlingen heeft voorgelegd. Na ruim een half jaar is het werkstuk afgerond en werden de resultaten gepresenteerd aan de geïnteresseerden binnen Rijkswaterstaat.

Het profielwerkstuk ging over de mogelijkheid om zonnepanelen te bevestigen op de geleiderail in de middenberm van snelwegen. Dit is een onderwerp dat momenteel erg actueel is, aangezien Rijkswaterstaat op zoek is naar manieren om energieneutraal te worden. Het benutten van bermen voor het opwekken van zonne-energie is een mogelijkheid waar serieus naar gekeken wordt. Het profielwerkstuk vormt uiteindelijk een ontwerp met daarbij een analyse van de technische haalbaarheid en de commerciële potentie van het product. Dit vormt een eerste stap op weg naar zonnepanelen in de middenberm in de praktijk.

De presentatie werd door de betrokkenen van Rijkswaterstaat met enthousiasme ontvangen. Vooral de vrijheid van denken van de jongeren werd als groot pluspunt gezien. Rijkwaterstaat wil in de toekomst graag meer projecten door technasiumleerlingen van Schaersvoorde laten uitvoeren.

 

Door:

Aaron Eichler

Niek Klein Wolterink

Roy Schieven

Niels Wensink

PRESENTATIE PROFIELWERKSTUK BIJ RIJKSWATERSTAAT