Menu

Track in leren afsluiting

Twee leerlingen uit VWO-5 van het Schaersvoorde hebben het project Track in Leren afgerond. Dit bovenschoolse project, waaraan leerlingen afkomstig van zes verschillende scholen binnen Achterhoek VO meedoen, heeft als doel de gemotiveerde en/of excellente VWO-leerling nog meer uitdaging en verdieping te bieden naast de bestaande lesstof. Middels hoor- en werkcolleges op allerlei vakgebieden, gegeven door hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen, konden de leerlingen kennis maken met verschillende academische vaardigheden, zoals essays schrijven en presentaties houden. Het project werd afgesloten met een eigen onderzoek, waarover een onderzoeksverslag geschreven moest worden. Op donderdagavond 8 juni hebben deze leerlingen hun onderzoeksresultaten gepresenteerd. Verschillende onderwerpen passeerden de revue: ‘klassieke retorica binnen het politieke debat’, ‘microkrediet’ en ‘de invloed van vergrijzing op de Japanse cultuur‘ zijn zomaar drie onderwerpen die aan bod kwamen. Het was een geslaagde, feestelijke avond met als afsluiting het uitreiken van de certificaten.

Track in leren afsluiting

Overige gebeurtenissen