Menu

Internationalisering

De leerlingen van de Slingelaan nemen in vwo 4 deel aan een internationaliseringsproject. Daarbij vindt een uitwisseling plaats tussen leerlingen van een school uit Duitsland, een school uit Polen en onze school. De leerlingen verblijven tijdens de uitwisselingsperiode in een gastgezin en zo worden ze als het ware ‘ondergedompeld’ in een andere taal en een andere cultuur.

Tijdens de uitwisselingen is het onderwijsprogramma vormgegeven rond een centraal thema (bijvoorbeeld: windenergie) en de lessen en buitenschoolse activiteiten worden daarop afgestemd. De uitwisselingsperiode wordt afgesloten met een eindvoorstelling of presentatie.

In havo 4 hebben inmiddels ook al diverse internationaliseringsprojecten plaatsgevonden. Zo zijn er stedentrips georganiseerd naar Parijs, Brussel en Londen, waarbij leerlingen in een korte periode onder begeleiding van docenten kennismaakten met een andere stad, een andere taal, maar met ook andere gebruiken. Voor sommige leerlingen is zo’n tripje met school de eerste keer dat ze in het buitenland in een grote stad komen. Eén van de leerlingen die meeging naar Brussel merkte tijdens een wandeling langs een ruïne in het centrum van de stad op: “Da’s toch raar, zo’n stuk steen midden in het dorp.”