Menu

HAVO - Jaar 1-5

Duur en inhoud van de opleiding
Het havo is een vijfjarige opleiding voor hoger algemeen vormend onderwijs. De leerling doet examen in een breed vakkenpakket, dat bestaat uit verplichte vakken, profielvakken en een vak naar keuze. Met het havodiploma kan de leerling naar het hoger beroepsonderwijs (of – indien gewenst – het middelbaar beroepsonderwijs). Op Schaersvoorde stroomt een klein deel van de geslaagden door naar vwo-5.

Profiel havoleerling
Havoleerlingen hebben behoefte aan structuur en controle in een positieve sfeer. De school speelt hierop in door in de vaklessen te streven naar goed en gevarieerd havo-onderwijs. Een goede relatie tussen docenten en leerlingen is hierbij van groot belang. We stellen stevige eisen, werken met duidelijke regels en hebben een scherp oog voor het persoonlijk welbevinden van de leerling. De havoleerling is geïnteresseerd wanneer er een koppeling is tussen leerstof en de voorstelbare werkelijkheid. De leerling kan de lesstof toepassen op andere situaties. Hij/zij kan hoofd en bijzaken onderscheiden in korte zakelijke teksten. De leerling stelt structuur en het leerstofaanbod van de docent erg op prijs. De resultaten zijn in overeenstemming met het havoniveau.