Menu

HAVO bovenbouw

Kenmerkend voor 4 havo is de gevarieerde samenstelling van de klassen. Leerlingen afkomstig uit havo-3 worden aangevuld met opstromers uit vmbo-4 en een aantal instromers uit de vwo-afdeling. De leerlingen volgen het onderwijs in één van de vier profielen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij. Zij volgen 11 vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, ckv, lichamelijke opvoeding, 4 profielvakken, een keuzevak en godsdienst. Bij de keuze van de 4 profielvakken en het keuzevak bieden wij een grote keuzevrijheid. In 4 havo start het examen met toetsen die meetellen voor het uiteindelijke eindexamen in 5 havo. In 5 havo wordt het schoolexamen afgesloten. In de maand mei wordt het het landelijke centraal schriftelijk eindexamen gedaan.

Verzwaring exameneisen
De laatste jaren zijn van overheidswege de exameneisen verzwaard. Dit is gedaan om het niveau van de opleiding en de waarde van het diploma te waarborgen. De wijzigingen zijn:

  • Schooljaar 2011-2012: Het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen moet voldoende zijn.
  • Schooljaar 2012-2013: Maximaal één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
  • Schooljaar 2013-2014: Invoering van een rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Invoering van een taaltoets als onderdeel van het examen Nederlands
  • Schooljaar 2015-2016: Als het eindcijfer voor rekenen een vijf is, moeten de vakken Nederlands, Engels en wiskunde alle drie minstens met een zes zijn afgerond.