Menu

HAVO onderbouw

Leerlingen met een havoadvies of havo/vwo-advies van de basisschool worden geplaatst in een havo/vwo brugklas. Aan het eind van het eerste jaar bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 vwo+. Om ervoor te zorgen dat er een goede basis wordt gelegd voor de komende jaren, wordt in de hv-brugklas een hoog niveau gehanteerd. In hv-2 krijgen de leerlingen Duits als nieuw vak. Daarnaast krijgen de vakken uit leerjaar 1 een vervolg, met uitzondering van het vak drama.
In klas 3 havo bereiden we onze leerlingen voor op de overgang naar de havo-bovenbouw, d.w.z. naar de Tweede Fase. In mentorlessen, voorlichtingsactiviteiten en begeleidingsgesprekken met de mentor en de ouders doorlopen de havisten een keuzetraject. In een themaweek wordt voorlichting gegeven over het onderwijs op een hoge school in het algemeen en de mogelijke studierichtingen. Verder zullen o.a. een notaris, een piloot, een directeur bouwbedrijf, medewerker rtv en een fysiotherapeut voorlichting geven over het werk dat zij doen. Na een voorlopige keuze in februari maken de leerlingen in maart hun definitieve profielkeuze.