Menu

VMBO BL/KL - Jaar 1-2

Klas 1 bkl
Op basis van het leerlingvolgsysteem, advies van de basisschool en de (eventuele) Cito-score worden leerlingen vanuit groep 8 geplaatst in het vmbo-bl of vmbo-kl. In de onderbouw werken we met bkl-klassen.

We kiezen we voor herkenbaarheid van het onderwijs, samenhang tussen de vakken en nadruk op praktisch onderwijs. Aan de herkenbaarheid wordt gewerkt middels mentoren die hun klas meerdere uren per week zien. Praktisch onderwijs krijgt, naast een aantal praktijkvakken zoals techniek en drama, ook aandacht tijdens Talententijd. Ook het werken met ICT is een speerpunt in de onderbouw. De elektronische leeromgeving van “It’s learning gebruiken wij op onze school.”

Klas 2 bkl
In klas 2bkl volgen we de leerlijn zoals die in leerjaar 1bkl is ingezet. Ook nu is de mentor de spil in het onderwijs aan de leerling.

Dit schooljaar staat de sectorkeuze van de leerlingen centraal. Elke week volgen leerlingen, in aansluiting op Talententijd in klas 1, PSO-lessen (Praktische Sector Oriëntatie). Zo helpen we leerlingen om een goede keuze te kunnen maken. De mentor speelt ook in het keuzeproces een belangrijke rol.