Menu

VMBO GL/TL - Jaar 1

Op basis van het leerlingvolgsysteem, advies van de basisschool en de (eventuele) Cito-score worden leerlingen vanuit groep 8 geplaatst in het vmbo-gtl.

We kiezen voor herkenbaarheid van het onderwijs, samenhang tussen de vakken en nadruk op praktisch onderwijs. Aan de herkenbaarheid wordt gewerkt middels mentoren die hun klas meerdere uren per week zien. De mentor is de spil in het onderwijs aan de leerling.

Praktisch onderwijs krijgt, naast een aantal praktijkvakken zoals techniek en drama, ook aandacht tijdens Talententijd. Ook het werken met ICT is een speerpunt in de onderbouw. De elektronische leeromgeving van “It’s learning gebruiken wij op onze school.”

Leerlingen in klas 1gtl kunnen kiezen voor het vak frans. Dit om de doorstroom naar 2hv open te houden. In klas 2gtl wordt het frans niet meer aangeboden.