Menu

VMBO/LWOO - Jaar 1-2

Vmbo-lwoo is een onderdeel van de leerweg vmbo en biedt extra ondersteuning bij deze leerweg. Lwoo is een afkorting die LeerWeg Ondersteunend Onderwijs betekent. Deze onderwijsstroom is bedoeld voor leerlingen met achterstanden die een meer individuele aanpak nodig hebben om het vmbo-diploma te kunnen behalen.

  • Om in aanmerking te komen voor het lwoo is een extra test nodig.
  • In de lwoo-klassen zitten maximaal 16 leerlingen die lessen krijgen van een klein, gespecialiseerd team docenten.

Het lwoo van Schaersvoorde is een leerroute op BK-niveau voor leerlingen met achterstanden. Na twee jaar lwoo stromen de leerlingen door naar de reguliere basis-, kader- of gemengd theoretische leerweg. In het eerste leerjaar lwoo wordt de leerstof vooral aangeboden op basisniveau. In het tweede leerjaar maken de leerlingen op advies van de leerkrachten en n.a.v. hun resultaten en werkhouding een keus voor basis- (gemiddeld cijfer 6 tot 7.7) of kaderniveau (gemiddeld cijfer een 7.8 of hoger) en werken vervolgens in hun eigen klas met een passend boekenpakket.

* Alle leerlingen van het vmbo-lwoo volgen de eerste twee leerjaren alle lessen in een kleine groep (14 tot 16 leerlingen).

* Iedere groep heeft twee eigen mentoren die onderdeel zijn van het lwoo-team, dat bestaat uit gespecialiseerde, betrokken en deskundige docenten. De leerlingen houden zowel in klas 1 als in klas 2 dezelfde mentoren.

* In het eerste leerjaar starten de leerlingen elke lesdag twee lesuren met hun eigen mentor in hun eigen lokaal t.b.v structuur en sociaal-emotionele begeleiding. In het tweede leerjaar is dat het derde en vierde lesuur. Deze twee dagelijkse lesuren zijn het leergebied “Mijn wereld & ik”, waarin samenhangend onderwijs gegeven wordt op het gebied van o.a. Nederlandse taal, rekenen, drama, aardrijkskunde, geschiedenis en godsdienst en waarbij het nieuws, het lezen van boeken en tijdschriften een ruime plaats krijgt.

* Alle leerlingen hebben in hun lokaal de beschikking over 6 computers waarop voor de dyslectische leerlingen het tekst naar spraakprogramma “Claroread” geïnstalleerd is.

* Voor iedere leerling en ouder is er een licentie voor Magister. In Magister vinden de leerlingen en de ouders het rooster, een agenda, het huiswerk, de cijfers en eventuele absentie. Ook de weektaken waar veel vakken mee werken en die gekoppeld zijn aan het rooster kunnen daar ingezien worden. De PowerPoints die tijdens lessen getoond zijn, de uitleg, linkjes, filmpjes en de digitale boeken zijn via Magister overal te bekijken.

* Ook heeft iedere leerling een licentie voor “Got-it”, een programma waarmee rekenen vanaf het niveau van begin basisschool tot het eindexamenniveau vmbo geleerd en geoefend kan worden.

* In verband met de regionale ligging van onze school in de Achterhoek aan de Duitse grens hebben alle klassen de taal Duits in het vakkenpakket.

* In het tweede leerjaar is er ruimte voor economie en verzorging en een praktische oriëntatie op beroepen. De beroepsvorming wordt de gehele opleiding gevolgd door het opbouwen van een portfolio met het programma “Qompas”.

* Er zijn eigen lokalen voor techniek, natuur- en scheikunde en verzorging.