Menu

VWO bovenbouw

Op het vwo kan vanaf de vierde klas een keuze gemaakt worden uit vier profielen:

 • Cultuur en Maatschappij
 • Economie en Maatschappij
 • Natuur en Gezondheid
 • Natuur en Techniek

Elk profiel bestaat uit een aantal verplichte vakken die elke vwo-leerling moet volgen:

 • Nederlands
 • Engels
 • Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)
 • Frans of Duits
 • Maatschappijleer
 • Godsdienst
 • Lichamelijke Opvoeding

In elke profiel zitten daarnaast vier vakken die aan dat profiel gerelateerd zijn. Verder moet aan elk profiel nog één keuzevak worden toegevoegd.

Verzwaring exameneisen
De laatse jaren zijn van overheidswege de exameneisen verzwaard. Dit is gedaan om het niveau van de opleiding en de waarde van het diploma te waarborgen. De wijzigingen zijn:

 • Schooljaar 2011-2012: Het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen moet voldoende zijn.
 • Schooljaar 2012-2013: Maximaal één vijf als eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
 • Schooljaar 2013-2014: Invoering van een rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Invoering van een taaltoets als onderdeel van het examen Nederlands
 • Schooljaar 2015-2016: Als het eindcijfer voor rekenen een vijf is, moeten de vakken Nederlands, Engels en wiskunde alle drie minstens met een zes zijn afgerond.