Menu

VWO onderbouw

In de onderbouw worden aan de leerlingen diverse handreikingen gedaan om te functioneren in de huidige maatschappij. Zo wordt er in de brugklas samen met de leerlingen een pestprotocol opgesteld, waar iedereen zich aan dient te houden. Verder leren we kinderen hoe je goed kunt leren in de mentorlessen.

In de tweede klas wordt deze lijn doorgetrokken. Dan staan er ook projectdagen op het programma. Daar worden allerlei zaken belicht, die een leerling helpen goed te functioneren in de maatschappij. Om een leerling optimaal voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs zet Schaersvoorde, naast de reguliere lessen, een reeks van hulpmiddelen in.

De mentorlessen in de derde klas worden bijvoorbeeld grotendeels gevuld met uitleg over de profielkeuze in de bovenbouw. In een themaweek wordt voorlichting gegeven over het onderwijs op een universiteit in het algemeen en de mogelijke studierichtingen. Verder zullen o.a. een arts, een notaris en een fysiotherapeut voorlichting geven over het werk dat zij doen. Ook gaan de leerlingen naar de UT Enschede voor voorlichting en een rondleiding. Als voorbereiding op de bovenbouw maken de leerlingen alleen of in groepjes een profielkeuzewerkstuk .