Menu

Internationalisering

Onze leerlingen zullen na hun schoolloopbaan zowel binnen als buiten Nederland werk vinden. Ze komen dan in aanraking met mede-Europeanen die een andere cultuur en andere gewoontes hebben. Christelijk College Schaersvoorde vindt dat wij onze leerlingen hierop moeten voorbereiden. Wij stellen ons dan ook tot doel om alle leerlingen ten minste één keer in de schoolperiode te laten samenwerken met leerlingen/instellingen uit andere landen.

Sinds 1994 organiseren wij, mede gefinancierd door de Europese gemeenschap en het Nederlandse ministerie van OCW, samenwerkingsprojecten met buitenlandse partnerscholen.

Op de site www.schaersvoorde-stationsplein.eu staat informatie over de internationale projecten van de afdeling vmbo van Schaersvoorde Aalten.