Menu

VMBO GL - Jaar 4

In de derde klas zitten leerlingen met de gemengde leerweg van het vmbo (vmbo-gl) en de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) op het Stationsplein nog bij elkaar in de klas. Leerlingen die na de derde klas zeker weten dat ze niet alleen een algemeen vormende opleiding willen volgen, maar ook een paar uur per week met praktische vakken bezig willen zijn, kunnen naar het vmbo-gl. Leerlingen die kiezen voor vmbo-gl volgen naast de theoretische vakken nog 4 uur beroepsgerichte vakken. Leerlingen doen examen in vijf algemene vakken, en een beroepsgericht vak.

In het vmbo worden de leerlingen in principe voorbereid op doorstroming naar het mbo. De gemengde leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Leerlingen die een diploma halen voor het vmbo-gl kunnen naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar).

De mbo-opleidingen die leerlingen kunnen volgen na vmbo-gl leiden meestal niet op voor een heel specifieke beroepsgroep, maar geven een leerling de mogelijkheid zijn kwaliteiten in de beroepspraktijk breed in te zetten.

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij:

  1. als gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger heeft
  2. eindcijfer voor het vak Nederlands minimaal 5 of hoger heeft.
  3. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of
  4. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste een 7 of hoger, of
  5. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Het vak Maatschappijleer I, dat afgesloten is in leerjaar 3, telt mee bij bovenstaande regeling onder c, d en e. Tevens geldt dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en het sectorwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.