Menu

VMBO GL/TL - Jaar 2

Na de eerste klas gaan de vmbo-gl/tl leerlingen naar de locatie Stationsplein. Ze krijgen daar een aantal nieuwe vakken zoals Duits, economie en natuur/scheikunde. Verder maken de leerlingen aan het einde van de eerste klas een keuze tussen Frans en PSO (Praktische Sector Oriëntatie). Voor de leerlingen die Frans gekozen hebben blijft de weg open naar 3 havo. De leerlingen, die voor PSO kiezen, blijven op de locatie Stationsplein en doen daar examen. De meesten van hen zullen dat doen in de gemengde of de theoretische leerweg, maar de kaderberoepsgerichte leerweg is ook een optie.

Bij het tweede rapport in vmbo-gl/tl 2 maken de leerlingen een keuze voor een beroepsgericht vak, dat ze in de derde klas zullen gaan volgen.

PTB klas 2 vmbo gtl 2015-2016

Bevorderingsrichtlijnen klas 2 > 3