Menu

VMBO GL/TL - Jaar 3

De gemengde leerweg (vmbo-gl) en de theoretische leerweg (vmbo-tl) van het vmbo zijn bestemd voor leerlingen die het niet noodzakelijk vinden om (veel) beroepsgerichte vakken in hun opleiding te hebben. Vmbo-gl en vmbo-tl bevatten meer theorie en minder praktische vakken dan vmbo-bl en vmbo-kl.

Op het Stationsplein zitten de leerlingen van de gemengde en de theoretische leerweg in de derde klas nog bij elkaar. Pas na de derde klas maken leerlingen een keuze voor een van beide leerwegen.

Bevorderingsrichtlijnen klas 3 naar 4 en exameneisen