Menu

VMBO KL - Jaar 3-4

De kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo (vmbo-kl) is bestemd voor leerlingen die vooral het liefst kennis opdoen door praktisch bezig te zijn. Leerlingen die vmbo-kl volgen, experimenteren graag met praktische zaken en maken zich op die manier de theorie eigen. De theoretische belasting bij deze leerweg is minder zwaar dan die van de gemengde leerweg (vmbo-gl)maar zwaarder dan die van de beroepsgerichte leerweg (vmbo-bl). De leerlingen op vmbo-kl doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.

In het vmbo worden de leerlingen in principe voorbereid op doorstroming naar het mbo. De kaderberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Leerlingen die een diploma halen voor het vmbo-kl kunnen naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar).

De mbo-opleidingen die leerlingen kunnen volgen na vmbo-kl leiden meestal op voor een uitvoerend beroep dat past bij het profiel van een leerling die de lesstof makkelijk oppakt maar die ook houdt van dingen dóen.

Bevorderingsrichtlijnen klas 3 naar 4 en exameneisen

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij:

  1. als gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger heeft
  2. eindcijfer voor het vak Nederlands minimaal 5 of hoger heeft.
  3. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of
  4. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste een 7 of hoger, of
  5. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Voor de toepassing van het de onderdelen c, d en e wordt het eindcijfer voor het afdelingsvak of intrasectorale programma in de kaderbasisberoepsgerichte leerweg meegerekend als twee eindcijfers. Het vak Maatschappijleer I, dat afgesloten is in leerjaar 3, telt mee bij bovenstaande regeling onder c, d en e. Tevens geldt dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.