Menu

VMBO TL - Jaar 4

In de derde klas zitten leerlingen met de gemengde leerweg van het vmbo (vmbo-gl) en de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl) op het Stationsplein nog bij elkaar in de klas. Leerlingen die na de derde klas zeker weten dat ze een algemeen vormende opleiding willen volgen en geen beroepsgerichte vakken willen doen, kunnen naar de theoretische leerweg van het vmbo (vmbo-tl).Leerlingen doen examen in zes algemene vakken.

In het vmbo worden de leerlingen in principe voorbereid op doorstroming naar het mbo. De theoretische leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Leerlingen die een diploma halen voor het vmbo-tl kunnen naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar).In sommige gevallen kunnen ze ook worden toegelaten tot 4 havo. Op Schaersvoorde stroomt jaarlijks ongeveer 25% van de leerlingen met een vmbo-tl-diploma door naar 4 havo.

De mbo-opleidingen die leerlingen kunnen volgen na vmbo-tl leiden meestal niet op voor een heel specifieke beroepsgroep, maar geven een leerling de mogelijkheid zijn kwaliteiten in de beroepspraktijk breed in te zetten. Het vmbo-tl is in die zin te vergelijken met wat vroeger de mavo was.

De kandidaat die eindexamen heeft afgelegd is geslaagd, indien hij:

  1. als gemiddeld centraal examencijfer onafgerond een 5,5 of hoger heeft
  2. eindcijfer voor het vak Nederlands minimaal 5 of hoger heeft.
  3. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald en voor zijn overige examenvakken eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger, of
  4. voor één van zijn examenvakken het eindcijfer 4 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste een 7 of hoger, of
  5. voor twee van zijn examenvakken het eindcijfer 5 heeft behaald, voor zijn overige examenvakken een 6 of hoger waarvan ten minste één 7 of hoger.

Het vak Maatschappijleer I, dat afgesloten is in leerjaar 3, telt mee bij bovenstaande regeling onder c, d en e. Tevens geldt dat voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijk deel en het sectorwerkstuk de kwalificatie “voldoende” of “goed” is behaald.