Menu

Landbouw

Als je na het derde leerjaar GL/TL kiest voor een vervolg binnen de theoretische leerweg heb je de keuze uit vier sectoren. Dit zijn de sectoren; Economie, Techniek, Zorg en Welzijn en Landbouw.

In de vierde klas van de theoretische leerweg bestaat je vakkenpakket binnen de sector Landbouw bestaan uit de volgende vakken:

  • Godsdienst
  • Bewegingsonderwijs
  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde
  • Keuze uit Biologie of Natruur-/scheikunde1

Verder moet je nog drie vakken kiezen uit de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Natuur-/scheikunde, Biologie en Duits