Menu

Zorg en welzijn

Als je na het derde leerjaar GL/TL kiest voor een vervolg binnen de theoretische leerweg heb je de keuze uit vier sectoren. Dit zijn de sectoren; Economie, Techniek, Zorg en Welzijn en Landbouw.

In de vierde klas van de theoretische leerweg bestaat je vakkenpakket binnen de sector Zorg en Welzijn bestaan uit de volgende vakken:

  • Godsdienst
  • Bewegingsonderwijs
  • Nederlands
  • Engels
  • Biologie
  • Keuze uit Wiskunde of Aardrijkskunde of Geschiedenis

Verder moet je nog drie vakken kiezen uit de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis, Wiskunde, Natuur-/scheikunde, Economie en Duits