Menu

Ouderraad vmbo - aanmelden

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 en 2 vmbo

Betreft: ouderraad vmbo

 

Aalten, 4 april 2014

Geachte ouder/verzorger,

Aan het eind van het schooljaar 2013-2014 gaan 4 ouderraadsleden ons verlaten, omdat hun kind in het examenjaar zit en hoopt het diploma te behalen. Daarom willen we u vragen, of u interesse heeft om lid te worden van de ouderraad.

De ouderraad is een belangrijk overleg- en adviesorgaan tussen ouders en school. We stellen het dan ook zeer op prijs dat u zich kandidaat zou willen stellen.

Aanmelden graag  via : info@schaersvoorde.nl

 

Met vriendelijke groet,

J.M. Krooshof-Schouw,

sectordirecteur vmbo