Menu

Ouderraad vmbo - aanmelden

Waarom is er een ouderraad?

Voor het goed functioneren van onze leerlingen is het van het grootste belang dat ook de
ouders / verzorgers betrokken zijn bij allerlei zaken die op school plaatsvinden. Om de
samenwerking tussen ouders / verzorgers en school te realiseren bestaat er binnen iedere
locatie van Schaersvoorde een ouderraad.

Wat doet de ouderraad?

1. Overleg met de schoolleiding over binnen en buitenschoolse activiteiten en het
organiseren van een thema-avond voor de ouders.

2. Er is ongeveer 5 keer per schooljaar vergadering hierbij is de schoolleiding aanwezig.
Tijdens deze vergadering wordt over allerlei schoolzaken gesproken.

3. Ouderaad streeft er naar om samen met de ouders, de schoolleiding en de
teamleden de belangen van leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

4. Ouderraadsleden worden soms gevraagd zitting te nemen in commissies die zich
bezig houden met specifieke zaken, bv open avond of thema-avond.

5. Eén lid van de ouderraad heeft zitting in de Medezeggenschapsraad. Aan de
Medezeggenschapsraad kan gevraagd of ongevraagd advies worden gegeven.

Ouders die interesse hebben of informatie willen kunnen zich aanmelden via
ouderraadvmbo@schaersvoorde.nl