Menu

75 minuten roosters

De locatie Dinxperlo werkt sinds september 2005 met lessen van 75 minuten. Op de meeste scholen duren de lessen korter, namelijk 50 minuten. Wij hebben gekozen voor langere lestijd om versnippering van onderwijstijd tegen te gaan.

Uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen de lesstof beter tot zich nemen als er langere tijd aan één vak wordt besteed. Het is in een langere les mogelijk om de onderwijscyclus (herhaling, uitleg nieuwe stof, oefenen nieuwe lesstof, toepassen nieuwe lesstof en evaluatie) te doorlopen. Daarnaast is er tijd om lesstof op verschillende manieren aan te bieden.