Menu

CSI-project Dinxperlo

Het CSI-project: een mooie samenwerking tussen De Bosmark en Schaersvoorde

Van 20 t/m 24 november vond er een fantastisch project plaats. Leerlingen van groep 8 van IKC De Bosmark en klas 1 van Schaersvoorde Dinxperlo werden opgeleid tot forensisch onderzoekers. Op maandag en dinsdag vonden er workshops plaats, deels gegeven door studenten van de opleiding Forensisch Onderzoek en Betatechniek, een organisatie die Techniekonderwijs promoot. In de workshops kregen de leerlingen allerlei kennis aangeboden over bijv. het maken van voet- en vingerafdrukken, ondervragingstechnieken, sporenonderzoek en verslaglegging. Vanaf woensdag werd de opgedane kennis in praktijk gebracht. Er waren in het dorp vier crime scenes uitgezet (een drugsdump, een vernieling/mishandeling, moord en inbraak) die door de kersverse forensisch onderzoekers in kaart gebracht moesten worden. Mensen werden verhoord, sporenonderzoek uitgevoerd en bewijzen verzameld. Vrijdagochtend bleek dat de politie een heel aantal verdachten en getuigen voor verhoor beschikbaar had en kon de bewijsvoering worden afgerond. Vrijdagmiddag vond de rechtszaak plaats en konden de leerlingen hun requisitoir houden.

Al met al een zeer leerzame week, waarbij de leerlingen volop konden werken volgens de methodiek van onderzoekend leren. Theo Soontiëns was verantwoordelijk voor het uitwerken van de verhaallijn en het aansturen van de spelers. Deze week was niet mogelijk zonder bijvoorbeeld de inzet van de studenten van Betatechniek en de vele vrijwilligers die figureerden als getuigen of potentiële daders. Onze dank daarvoor.

We kijken terug op een geweldig inspirerende week!

Klik hier om meer foto’s te bekijken.

 

CSI-project Dinxperlo