Menu

Predikaat mantelzorg- vriendelijke school

Schaersvoorde Dinxperlo behaalt predikaat

De afgelopen 2 maanden hebben de leerlingen van klas 1 t/m 3 en docenten een traject doorlopen met betrekking tot mantelzorg.

Allereerst kregen de docenten uitleg van Tanja Beerten van VIT hulp bij mantelzorg. Hier werd besproken wat mantelzorg is en wanneer een leerling jonge mantelzorger is.

Daarna hebben de leerlingen een interactieve voorstelling gehad waarin erg duidelijk werd wat mantelzorg is. Tijdens de voorstelling hebben een aantal leerlingen aangegeven dat zij jonge mantelzorger zijn. Later is er door docenten met leerlingen gesproken en een aantal leerlingen geeft aan dat ze meer steun ervaren van klasgenoten, omdat nu bekend is dat ze jonge mantelzorger zijn.

Tenslotte kregen mentoren extra lesmateriaal om naar aanleiding van de voorstelling met leerlingen hier verder over te praten.

We kregen van VIT hulp bij mantelzorg te horen dat we op Schaersvoorde Dinxperlo een goed beeld hadden en hebben welke leerlingen jonge mantelzorger zijn.

Eind februari kregen we het predikaat Mantelzorgvriendelijke school overhandigd.

Predikaat mantelzorg- vriendelijke school