Menu

Keuzewerktijd

We willen leerlingen zoveel mogelijk ruimte geven om eigen keuzes te maken. Dat merk je onder andere tijdens keuzewerktijd (KWT). Leerlingen krijgen de ruimte om tijdens een KWT-uur aan een vak te werken waarin ze zwak zijn.

KWT-uren zijn daarnaast erg geschikt om te leren samenwerken. Het is de bedoeling dat leerlingen veel van docenten leren, maar ook van elkaar. Tijdens de KWT-uren is het mogelijk om in overleg met de docent in een groepje te werken aan een opdracht of aan het huiswerk.

Leerlingen schrijven zich voor aanvang van de les in via de computer. Daarbij kiezen ze voor een vak waarmee ze moeite hebben. Ook kunnen ze ervoor kiezen om met de computer te werken of in het stiltelokaal te studeren.

Een KWT-uur duurt twee keer 35 minuten. De meeste klassen hebben minstens één keer per week 35 minuten KWT bij de mentor. De mentor kan de leerlingen op deze manier resultaten bespreken, helpen met plannen en adviseren bij de studie.

Het is niet zo dat tijdens KWT al het schoolwerk gemaakt moet worden; het is heel gewoon dat leerlingen elke dag thuis ook een flinke tijd bezig zijn met schoolwerk.