Menu

Lezen wat ik wil

Heeft ook u zo weinig tijd of zin u eens te verdiepen in een goed boek of tijdschrift? De tendens is dat heel veel mensen de laatste jaren –helaas- steeds minder lezen in hun vrije tijd. Sinds de invoering van de Wet Meijerink en de daarmee gepaard gaande referentiekaders, wordt er echter van scholen – en dus van de leerlingen- verwacht dat leerlingen hun vmbo-opleiding afronden op een niveau dat sedert de invoering van die wet naar boven is bijgesteld. Een van die eisen is het moeten beschikken over een grotere woordenschat.

Nu kan het vergroten van de woordenschat op velerlei manieren gebeuren, maar één van de belangrijkste manieren is: lezen! Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat kinderen en jongeren die in hun vrije tijd veel lezen bij alle toetsen hoger scoren dan niet-lezende kinderen. Leerlingen die gemiddeld een uur per dag in hun vrije tijd lezen, hebben in een jaar tijd ruim vier miljoen woorden gelezen! Omgerekend naar vijftien minuten lezen, houdt dat in dat je dan gemiddeld één miljoen woorden hebt gelezen en je daarmee je woordenschat met zo’n 1000 woorden hebt kunnen uitbreiden. Maakt het uit wat je leest? In principe niet, maar als je boeken (of tijdschriften) leest van een niveau dat net iets hoger ligt, is dat beter voor de taalontwikkeling.

Schaersvoorde Dinxperlo is na de meivakantie van 2014 gestart met een leesproject. In het kader van taalbeleid, lezen wij twee keer per week gedurende een half blok KWT. Dat lezen geldt voor iedereen die op dat moment op school aanwezig is: de leerlingen, de docenten, de conciërge en de directie. Bij de start van ‘Lezen wat ik wil’ hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de bibliotheek. De leerlingen die nog geen lid waren, konden zich toen inschrijven.  We hebben gekozen voor de naam: ‘Lezen wat ik wil’ , omdat de leerling een boek, tijdschrift, krant of stripverhaal naar eigen keuze kan gaan zitten lezen. Het enige wat de leerling op dat moment niet kan is met huiswerk of andere (school)opdrachten bezig zijn. Ofschoon de leerlingen voorheen ook al werden gestimuleerd om elke dag een leesboek mee naar school te nemen om tijdens vrije momenten te kunnen lezen, gebeurde dat helaas nog te weinig. Wij hopen met ‘Lezen wat ik wil’ de leerlingen enthousiast te krijgen voor lezen en we hopen natuurlijk dat alle leerlingen hun woordenschat hiermee weten te vergroten.

Natuurlijk hebben wij u als ouders/verzorgers hierbij hard nodig en hopen wij dat u uw kind wilt stimuleren om ter verbetering/vergroting van de woordenschat meer te gaan lezen. Is uw zoon/dochter nog geen lid van de bibliotheek, dan kan hij/zij uiteraard op elk moment alsnog lid worden. Het lidmaatschap is voor de leerlingen gratis, dus dat is mooi meegenomen. Via internet is het mogelijk om bij de bibliotheek boeken te reserveren en/of te verlengen en het is zelfs mogelijk om een app te installeren op je mobiele telefoon die dit ook allemaal mogelijk maakt.