Menu

VMBO - Jaar 1-2

Op basis van het leerlingvolgsysteem en de (eventuele) Cito-score worden leerlingen vanuit groep 8 geplaatst in het vmbo.

In de onderbouw vmbo zijn er in Dinxperlo twee soorten klassen:
•  vmbo-bl/kl (basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg)
•  vmbo-gl/tl (gemengde leerweg en theoretische leerweg)

In het vmbo-bl/kl ligt de nadruk meer bij de praktische vakken dan in de eerste twee jaar van het vmbo-gl/tl. Leerlingen die vmbo-bl/kl volgen, houden ervan om dingen te doen en zijn niet zo theoretisch ingesteld. Na de tweede klas vervolgen leerlingen die vmbo-bl/kl hun schoolloopbaan in Aalten op het Stationsplein. Ze komen daar in de derde klas vmbo-bl of in de derde klas vmbo-kl.

In het vmbo-gl/tl is het onderwijs wat theoretischer dan in de eerste twee jaar van het vmbo-bl/kl. Leerlingen die vmbo-gl/tl gaan voor een algemeen vormende opleiding op vmbo-niveau. Na de eerste twee jaar wordt een keuze gemaakt voor vmbo-gl (waarbij een leerling 4 uur beroepsgerichte vakken volgt) of vmbo-tl (waarbij een leerling geen beroepsgerichte vakken volgt). Op onze locatie kun je alleen het vmbo-tl gedurende vier jaar volgen en de praktijk leert dat vrijwel alle leerlingen die in leerjaar 1 en 2 bij ons vmbo-gl/tl hebben gedaan, ervoor kiezen om vmbo-tl 3 en 4 te volgen op onze locatie.