Menu

VMBO TL - Jaar 3-4

In het vmbo worden de leerlingen in principe voorbereid op doorstroming naar het mbo. De theoretische leerweg geeft toegang tot vak- en middenkaderopleidingen in het mbo. Leerlingen die een diploma halen voor het vmbo-tl kunnen naar mbo niveau 3 (zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding) en niveau 4 (middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar). In sommige gevallen kunnen ze ook worden toegelaten tot 4 havo op onze locatie aan de Slingelaan in Aalten.

De mbo-opleidingen die leerlingen kunnen volgen na vmbo-tl leiden meestal niet op voor een heel specifieke beroepsgroep, maar geven een leerling de mogelijkheid zijn kwaliteiten in de beroepspraktijk breed in te zetten. Leerlingen doen op het vmbo-tl examen in zes algemene vakken. Een deel van die vakken mag door de leerling zelf worden gekozen, een ander deel is verplicht. Het vmbo-tl is in die zin te vergelijken met wat vroeger de mavo was.

Leerlingen die bij ons hun vmbo-tl afronden, doen dat meestal bijzonder goed. De afgelopen jaren hadden we op onze locatie op het vmbo-tl een hoog slagingspercentage.