Menu

Praktische zaken

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, melden ouders dat voor 8.30 uur. Dat kan schriftelijk of telefonisch, via telefoonnummer:0315 65 17 64
Wanneer een leerling tijdens de schooldag ziek wordt en naar huis wil, wordt dit altijd eerst bij de locatieleiding gemeld. Bij terugkomst op school levert de leerling een briefje in van ouders/verzorgers, waarmee de absentie officieel gemeld wordt.

Verlof en vrij vragen
Als een leerling vrij wil hebben om een bijzondere reden, vragen de ouders of verzorgers aan de locatieleider of dat mogelijk is. We verwachten dat afspraken met de tandarts en dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd gemaakt worden. Leerlingen kunnen gemiste toetsen inhalen tijdens een opvanguur. Ze maken daarvoor zelf een afspraak met de docent.

Te laat komen
Als leerlingen te laat komen, moeten ze zich melden bij de conciërge. Met een te- laat briefje kunnen ze dan alsnog de les in.

Lesverwijdering
Als een leerling uit de les wordt gestuurd, moet hij zich direct melden bij de conciërge of zijn vervanger. Tot het einde van het blok maakt de leerling schoolwerk. Aan het einde van het blok meldt de leerling zich bij de docent, die (eventueel in overleg met de locatieleider) maatregelen neemt.

Lesuitval en -opvang
Wanneer een docent afwezig is, worden de lessen zoveel mogelijk opgevangen door de onderwijsassistent of een andere docent.

Locatieregels
Heb respect voor alle medegebruikers van de school en ook voor de buurtbewoners. Bezorg elkaar geen onnodige overlast. Houd je tijdens de lessen niet in de gangen op. Gebruik de achteringang als je de school binnenkomt en hang je jas in de garderobe. Alleen in de aula en een deel van de gang mag je tijdens de pauzes eten en drinken. In school, op het schoolplein en de directe omgeving daarvan mag niet gerookt worden. Leerlingen uit klas 3 en 4 die willen roken mogen dit uitsluitend in de “blauwe zone” en alleen na schriftelijke toestemming van de ouders. Leerlingen uit klas 1 en 2 mogen niet roken. Energiedrankjes zijn niet toegestaan op school of bij schoolactiviteiten.
Je mag je mobiele telefoon alleen gebruiken in overblijfruimtes (bijv. kantine). Je mag er niet mee fotograferen of filmen, tenzij een docent uitdrukkelijk iets anders heeft aangegeven. Kijk voor overige regels in de locatiegids.

Locatiegids

Klik hieronder voor de gids.

Locatiegids Dinxperlo 2017-2018