Menu

Schaersvoorde midden in de samenleving

Vrijdag 5 oktober kwamen tijdens het symposium ‘Perspectief in de Achterhoek’ vier thema’s aan de orde: Techniek en innovatie, Gezond van lichaam en geest, De Achterhoek centraal in Europa en De keerzijde van de vooruitgang.

Tijdens de vier tafelgesprekken werd op verschillende manier benadrukt dat een VO-school een intensieve verbinding heeft met de wereld er om heen. Leerlingen worden voorbereid op hun vervolgstudie, maar vooral op hun toekomst. Het is belangrijk dat zij en de docenten weten wat er in de omgeving speelt en welke kansen er voor hen zijn.

Aan de andere kant komt de samenleving met de leerlingen ook de school in. Soms hebben leerlingen veel op het bordje liggen wat het leren extra zwaar maakt. Ook dit vraagt een goede relatie tussen de school en de maatschappelijke organisaties daarom heen.

Een interessante en stevige opdracht voor de volgende 25 jaar!

Bekijk hier de foto’s van het symposium

Bekijk hier de foto’s van de reünie

Schaersvoorde midden in de samenleving