Menu

Aanmelding en toelating

Via de basisschool

Van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een belangrijke en bijzondere stap. Wij proberen die stap zo makkelijk mogelijk te maken.

Voor de zomervakantie maken de nieuwe leerlingen al kennis met de nieuwe klas en de mentor. Na de zomervakantie hebben alle brugklasleerlingen eerst een paar introductiedagen waarin ze allerlei activiteiten uitvoeren om hun weg op school leren te vinden. Er is ook veel aandacht voor kennismaken met elkaar. Daardoor voelen alle nieuwe leerlingen zich snel thuis op onze school.
In het eerste en het tweede leerjaar zijn er vijf soorten klassen:

  • vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (lwo), voor leerlingen die een meer individuele aanpak nodig hebben (Aalten, Slingelaan)
  • vmbo, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bl/kl)
  • vmbo, gemengde en theoretische leerweg (gl/tl)
  • havo/vwo
  • vwo+ (Aalten, Slingelaan)

Het plaatsen van elke nieuwe leerling in de juiste klas is een zorgvuldig proces. Bij de keuze voor de soort klas in leerjaar 1 wordt rekening gehouden het advies van de directeur van de basisschool en de wens van de ouders. De basisscholen overleggen met de ouders welke klas het beste past op basis van de resultaten en de achtergrond van de leerling. Wij gaan vervolgens in gesprek met de basisschool om te zorgen dat elke leerling op de juiste plek terecht komt.

 

Download hier het aanmeldingsformulier.

Wilt u liever digitaal aanmelden. Ga hier naar de link voor digitale aanmelding.