Menu

Bestuur

Christelijk College Schaersvoorde wordt bestuurd door de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.
Het bestuur bestaat uit de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.R. Smits. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.
Het bestuur heeft zijn relatie met de rectoren/directeuren van de scholen geregeld in een managementstatuut.
Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting waarbinnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek:
Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College/Metzo College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Pronova Praktijkonderwijs, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Correspondentieadres van het college van bestuur
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
www.achterhoekvo.nl

Op de website van Achterhoek VO treft u nadere informatie aan over met name schooloverstijgende zaken.

141210-AVO-logo