Menu

Examenregelingen

Voor 1 oktober ontvangen leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat beschreven wat een leerling moet doen in het kader van het schoolexamen. Tevens is hierin informatie te vinden over regels voor examinering, de verdeling van de tentamens over het jaar, de opgegeven stof en de slaag/zak-regeling. Deze Programma’s van Toetsing en Afsluiting staan op deze website bij het betreffende locatiegedeelte van deze website.

Het centraal examen wordt afgenomen in het laatste leerjaar (vmbo 4, havo 5 of vwo 6). De behaalde cijfers voor alle gevolgde vakken in de bovenbouw vormen samen het schoolexamen. Alleen als het schoolexamen is afgerond, kan een leerling deelnemen aan het centraal examen.

Verzwaring exameneisen
Vanaf het schooljaar 2011-2012 geldt voor vmbo-, havo- en vwo-examenleerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen voldoende moet zijn.

Leerlingen op havo en vwo mogen daarnaast vanaf 2012-2013 maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Klik hier voor het examenreglement vmbo/havo/vwo

Hieronder vindt u de PTA’s

BGV Basis 2018-2020

BL 2018-2020

BGV Kader 2018-2020

KL 2018-2020

BGV GTL 2018-2020

GTL 2018-2020

 

BGV Basis 2019-2021

BL 2019-2021

BGV Kader 2019-2021

KL 2019-2021

BGV GTL 2019-2021

GTL 2019-2021

 

GTL Dinxperlo 2018-2020

GTL Dinxperlo 2019-2021

 

GTL Winterswijk 2018-2020

GTL Winterswijk 2019-2021

 

HAVO 4 2019-2021

HAVO 5 2018-2020

 

VWO 4 2019-2022

VWO 5 2018-2021

VWO 6 2017-2020