Menu

Examenregelingen

Voor 1 oktober ontvangen leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Daarin staat beschreven wat een leerling moet doen in het kader van het schoolexamen. Tevens is hierin informatie te vinden over regels voor examinering, de verdeling van de tentamens over het jaar, de opgegeven stof en de slaag/zak-regeling. Deze Programma’s van Toetsing en Afsluiting staan op deze website bij het betreffende locatiegedeelte van deze website.

Het centraal examen wordt afgenomen in het laatste leerjaar (vmbo 4, havo 5 of vwo 6). De behaalde cijfers voor alle gevolgde vakken in de bovenbouw vormen samen het schoolexamen. Alleen als het schoolexamen is afgerond, kan een leerling deelnemen aan het centraal examen.

Verzwaring exameneisen
Vanaf het schooljaar 2011-2012 geldt voor vmbo-, havo- en vwo-examenleerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen voldoende moet zijn.

Leerlingen op havo en vwo mogen daarnaast vanaf 2012-2013 maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het schoolexamen en centraal examen) behalen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Klik hier voor het examenreglement vmbo

Klik hier voor het examenreglement Havo/Vwo

PTA vmbo Aalten 2018-2019

vmbo – BL3

vmbo – BL4

vmbo – KL3

vmbo – KL4

vmbo – GL 3

vmbo – GL4

PTA vmbo Dinxperlo 2018-2019

vmbo – DTL3

vmbo – DTL4

PTA vmbo Winterswijk 2018-2019

vmbo – WTL3

vmbo – WTL4

PTA havo 2018-2019

havo 4

havo 5

PTA vwo 2018-2019

vwo 4

vwo 5

vwo 6