Menu

Leerlingenstatuut

Een leerlingenstatuut geeft een overzicht van rechten en plichten van leerlingen. Het beschrijft de spelregels tussen leerlingen en personeel van de school. Spelregels zijn belangrijk. Niet zozeer omdat je daarmee kunt uitmaken wie er gelijk heeft of wie er ‘wint’, maar vooral omdat die spelregels respect uitdrukken. Respect voor elkaar. Leerlingen voor docenten en docenten voor leerlingen. Respect in de omgang met elkaar en respect voor elkaars mening. Respect voor elkaars uiterlijk en respect voor elkaars doen en laten. Het is goed dat ons leerlingenstatuut ons helpt om rekening met elkaar te houden. Dat het ons helpt om respectvol met elkaar om te gaan. Zo zal het een bijdrage leveren aan een prettig werkklimaat op onze school, voor leerlingen en voor docenten.

Leerlingenstatuut