Menu

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen zitting hebben, overlegt maandelijks met de directie over zaken die het schoolbeleid betreffen. De medezeggenschapsraad heeft als taak om in tal van zaken betreffende de school voorstellen te doen en adviezen te geven. Bij zaken die allen aangaan is er sprake van advies- of instemmingsrecht voor de gehele raad.

MR-jaarverslag 2014-2015

MR-jaarverslag 2015-2016

MR-jaarverslag 2016-2017

Reglement.schaersvoorde.2016def

Huishoudelijk reglement 

In de medezeggenschapsraad hebben zitting per 01-08-2018:

E.C. Baron personeel  
J. van den Bosse personeel secretaris / GMR-lid
L. Geikens ouder  
D. Hobé personeel  
N. Jongeneel leerling  
J. Leys leerling  
L. Nijman ouder  
F. Pardijs leerling  
S.J.M. Poppe personeel voorzitter
J. de Ruijter ouder  
M. Stegeman personeel  
P. Veerbeek personeel  
J. Vinkenvleugel ouder  
J.H. Westendorp personeel  

 

Rooster van aftreden MR

 

E-mail
voor ouders:sv_oudersmr@schaersvoorde.nl 
voor personeelsleden:sv_personeelsmr@schaersvoorde.nl