Menu

Stages

Stagiaires zijn voor onze school belangrijk. Daarom willen we het stagebeleid goed vormgeven. We willen laten zien dat opleiden in de school een vast onderdeel van het beleid is en dat er binnen de school ruimte is om te leren. Schaersvoorde streeft ernaar om het keurmerk samenwerkingsschool te behalen.

Wat hebben we als school te bieden:

  • Stagiaires zijn van harte welkom,
  • Goed opgeleide spd’ers,
  • Goede onderwijsvoorzieningen, een breed scala aan opleidingen, waardoor er veel verschillende stageplaatsen mogelijk zijn en er veel ervaringen opgedaan kunnen worden,
  • Een duidelijke onderwijsstructuur,
  • Een goede organisatie,
  • Een prettige en veilige leeromgeving.

Stageplaatsen
Voor de invulling van stageplaatsen werken wij samen met de stagebureaus van het ILS-HAN/RU – Bureau Extern – en het Iselinge. Bent u student aan één van deze opleidingsinstituten dan kunt u uw belangstelling voor een stageplaats aangeven bij het stagebureau en bij onze personeelsfunctionaris mw. Henny Veugelink-Hiddink, h.veugelink@schaersvoorde.nl.

Ook voor studenten van andere opleidingsinstituten hebben wij mogelijkheden voor stages. Uw belangstelling voor een stageplaats kunt u ook kenbaar maken bij Henny Veugelink-Hiddink.

Lio-stage
Lio’s worden voor hun stage benoemd conform de CAO-VO. Zij krijgen een akte van benoeming als lio en ontvangen een stagevergoeding.

Voor lio’s bestaat de mogelijkheid om tijdens hun lio-stage gebruik te maken van het lio-huis in Doetinchem. Zij kunnen daar tegen een gunstige gebruiksvergoeding een kamer huren.

Omdat Schaersvoorde onderdeel is van de Stichting Achterhoek VO zijn er grotere mogelijkheden voor lio’s om na de diplomering binnen de stichting te worden benoemd.

Er zullen altijd mogelijkheden zijn om in het kader van de opleiding onderzoek te doen. Om daar goed invulling aan te geven is overleg met ons wel nodig. Onze schoolopleider, dhr. Dirk Franssens, kan daarvoor benaderd worden.