Menu

Boeken

Leerlingen hoeven hun boeken niet zelf te bestellen. De organisatie van het boekenfonds ligt volledig bij de school. Aan de hand van de boekenlijst wordt voor elke leerling een boekenpakket samengesteld. In de laatste week van de zomervakantie kunnen de boekenpakketten worden afgehaald.

Bij verschillende methoden wordt gewerkt met online-opdrachten en -informatie. Voor deze informatie wordt door de uitgever een code klaargezet. Hoe leerlingen hiervan gebruik kunnen maken, wordt in de les uitgelegd door de docent.
De school zal voor het gebruik van de boeken geen borgsom vragen. Wel behouden we ons het recht voor om een boete op te leggen als niet alle boeken worden ingeleverd of als boeken beschadigd zijn door ruw gebruik.
Naast de gratis leermiddelen zullen er ook leermiddelen door de leerling aangeschaft moeten worden. Het gaat dan om leermiddelen voor wat algemener gebruik, zoals woordenboeken, atlas, rekenmachine. Elke leerling ontvangt hiervan een overzicht.

 

Inleveren boeken schooljaar 2018-2019

Ophalen boeken schooljaar 2019-2020