Menu

Financiën

Ouderbijdrage
Schaersvoorde vraagt van de ouders een ouderbijdrage. De school betaalt uit deze bijdrage een deel van de kosten voor een WA- en ongevallenverzekering, softwarelicenties, kopieën, verbruiksmaterialen, culturele activiteiten, projecten, excursies, introductiedagen enz. De ouderraden ontvangen een specificatie van de ouderbijdrage. Hoewel de ouders niet verplicht zijn de ouderbijdrage te voldoen, gaat de school ervan uit dat ouders die hun kind opgeven, bereid zijn deze bijdrage te betalen. Voor meer informatie: Ouderbijdrage en overige kosten. (kostenoverzicht vmbo Aalten – kostenoverzicht Slingelaan, Winterswijk en Dinxperlo.)

Overige kosten
Omdat voor werkweken, excursies en voor de materialen van bepaalde vakken veel meer dan de gemiddelde kosten worden gemaakt, is het niet redelijk deze via de ouderbijdrage op alle ouders te verhalen. Een gedeelte van deze kosten zal dan ook apart betaald moeten worden. Van de hoogte van deze bedragen zal van tevoren een indicatie gegeven worden.

Tegemoetkoming studiekosten
In sommige gevallen hebben ouders recht op een ‘kindgebonden budget’. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het kindgebonden budget hoeft in de meeste gevallen niet te worden aangevraagd. Ouders ontvangen het automatisch van de Belastingdienst. Informatie over het kindgebonden budget is te vinden op www.toeslagen.nl.

Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming scholieren. De tegemoetkoming op grond van deze regeling kan bestaan uit een basistoelage en een aanvullende toelage. De hoogte voor de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming dient bij voorkeur drie maanden vóór de 18e verjaardag te worden aangevraagd. Verdere informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.duo.nl.

Tegemoetkoming kosten door de gemeente

Wanneer de hoogte van uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen blijft kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de gemeente voor schoolkosten. De regelingen verschillen per gemeente enigszins.

Gemeente Aalten.

In Aalten kent men in het kader van de regeling “Extra financiële ondersteuning voor gezinnen met kinderen” het “Kindpakket”. Nadere informatie is te krijgen bij het zorgloket van de gemeente, www.aalten.nl/zorgloket .

Gemeente Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk.

Deze gemeenten verstrekken onder voorwaarden een bijdrage voor schoolgaande kinderen en een gedeeltelijke vergoeding voor computer en internet. Nadere informatie kunt u vinden op de website www.sdoa.nl.

Gemeente Oude IJsselstreek.

Deze gemeente kent de “Regeling toelage schoolgaande kinderen”. Nadere informatie is te krijgen via www.oude-ijsselstreek.nl/meedoenregeling .

Leerlinggebonden financiering 
Door de wettelijke regeling Leerlinggebonden Financiering (het “rugzakje”) is het mogelijk dat een leerling met een beperking, die op basis van landelijk vastgestelde criteria een REC-indicatie heeft gekregen, toegelaten wordt tot het reguliere (voortgezet) onderwijs. Door gebruik te maken van de middelen uit het “rugzakje” kan de school de voor deze leerlingen noodzakelijke extra zorg bekostigen. De onderwijsvisie van Schaersvoorde geeft aan dat het streven is dat iedere leerling onderwijs kan volgen dat in overeenstemming is met zijn eigen mogelijkheden. Daarom staat de school in principe positief tegenover het toelaten van leerlingen met een “rugzakje”, mits het de draagkracht van de school niet overschrijdt en er voldaan wordt aan de toelatingscriteria.

Met korting reizen in het openbaar vervoer

Veilig en voordelig naar school met Arriva 

Dagelijks reizen duizenden leerlingen en werknemers in heel Nederland met het openbaar vervoer van Arriva. Ook in de Achterhoek brengt Arriva scholieren en werknemers graag veilig naar school. De bussen en treinen van Arriva stoppen veelal op bushaltes dichtbij de schoollocatie en daarom is het ook een prima reismogelijkheid. Reizen met het openbaar vervoer is niet alleen groen en veilig, maar ook erg praktisch. Achterhoek VO en Arriva Nederland hebben collectief afspraken gemaakt over het aantrekkelijk aanbieden van jaarabonnementen.

Als scholier heb je de mogelijkheid om tegen een voordeliger tarief dan normaal een jaarabonnement voor de bus en/of de trein af te sluiten. Door je aan te melden via de speciaal aangemaakte website voor jouw school kun je een jaarabonnement aanvragen. Door het invullen van een nader te ontvangen kortingscode, reis je dan een jaar lang veilig en eenvoudig – met jouw eigen OV-chipkaart – naar school. Je krijgt een korting van tien procent op een jaarabonnement, waarvoor je verder niets hoeft te doen.

Kijk snel op www.arriva.nl/scholen/achterhoekvo en lees hoe je jouw abonnement kunt aanvragen. Let wel, doe dit tijdig voor de start van het schooljaar, zodat je op tijd alles geregeld hebt.

 Heb je nog geen OV?

Ook als je nog niet eerder met het OV hebt gereisd of nog geen OV-chipkaart hebt, dien je die wel eerst aan te schaffen. Heel eenvoudig kun je die aanvragen via www.ov-chipkaart.nl/aanvragen Om te profiteren van de kortingen en tarieven voor scholieren, heb je een persoonlijke OV-chipkaart nodig in plaats van een anonieme variant. Met een persoonlijke OV-chipkaart kan namelijk je leeftijd gecontroleerd worden.

Nadat je de OV-chipkaart thuis hebt ontvangen, kun je de stappen via het stappenplan van jouw school, hierboven te vinden.