Menu

Protocol niet-samenwonende ouders met bevoegd gezag

Als ouders niet meer samenwonen kan dit leiden tot vragen hoe wij als school omgaan met onze informatie.

In het document ‘Protocol niet-samenwonende ouders met bevoegd gezag’ kunt u dit lezen.