Menu

Informatieverstrekking niet-samenwonende ouders

Als ouders niet meer samenwonen kan dit leiden tot vragen hoe wij als school omgaan met onze informatie.

In het document infomatieverstrekking aan niet-samenwonende ouders kunt u dit lezen.