Menu

Protocol verzuim

Vanuit het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) Achterhoek  is samen met de afdelingen leerplicht van gemeenten in de Achterhoek het initiatief genomen om te komen tot een regionaal verzuimprotocol voor de RMC regio Achterhoek. Dit initiatief is door vertegenwoordigers uit het onderwijs gesteund.

In het protocol wordt niet alleen het wettelijk kader aangegeven, maar wordt ook ingegaan op het gezamenlijk aanpakken van beginnend verzuim en ziekteverzuim. Tevens worden handreikingen gedaan voor registratie en zijn afspraken m.b.t. het melden van leerlingen bij leerplicht en RMC vastgelegd.

Protocol verzuim