Menu

Verlof leerlingen

Het is niet toegestaan om lessen te verzuimen om op vakantie te gaan. Alleen in zeer bijzondere gevallen kan de teamleider hiervoor toestemming geven. Hierbij worden de criteria van de leerplichtwet gehanteerd. De leerplichtwet (artikel 13a) biedt de mogelijkheid vakantieverlof aan te vragen als het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is binnen de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Vakantieverlof mag eenmaal per schooljaar verleend worden en niet langer dan tien schooldagen duren. Bovendien mag het niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verzoeken hiertoe moeten minimaal twee maanden van tevoren bij de teamleider worden ingediend.

Aanvraagformulier schoolverlof

Regeling schoolverlof