Menu

Praktische zaken

Ziekmelding
Als een leerling ziek is, melden ouders of verzorgers dit op de eerste dag van de afwezigheid tussen 7.45 uur en 8.30 uur via telefoonnummer: 0543 512186

Bij de ziekmelding willen we ook graag weten of er een toets is op die dag.

Verlof en vrij vragen
Als een leerling vrij wil hebben om een bijzondere reden, vragen de ouders of verzorgers aan de locatieleider of dat mogelijk is. We verwachten dat afspraken met de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten schooltijd worden gemaakt.

Te laat komen
Als een leerling te laat komt, meldt hij zich bij de conciërge of bij de administratie voor een te-laatkaart. Met deze kaart krijgt een leerling die te laat is alsnog toegang tot de les.

Lesverwijdering
Als een leerling uit de les wordt verwijderd, meldt hij zich bij de conciërge. De leerling krijgt daar een rode kaart. De leercoach of de (plaatsvervangend) locatieleider beslist in overleg met de docent en de leerling welke maatregelen worden genomen.

Lesuitval en – opvang
Lessen die uitvallen, worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via de publicatieborden op school. Als het eerste uur uitvalt kunnen leerlingen worden gebeld, zodat ze weten dat ze nog niet naar school hoeven. Als een ander uur uitvalt proberen we te zorgen voor waarneming van de les door een andere docent.

Locatieregels
Voorkom onnodige overlast en respecteer de andere gebruikers van de school. Houd de school en de omgeving daarvan netjes. Plaats je fiets op de plek die daarvoor bestemd is. Je mag je mobiele telefoon alleen gebruiken in overblijfruimtes (bijv. kantine). Je mag er niet mee fotograferen of filmen, tenzij een docent uitdrukkelijk iets anders heeft aangegeven.