Menu

Ouderraad

Elke locatie van Schaersvoorde heeft een eigen ouderraad. Deze ouderraden vormen een belangrijke schakel in de contacten tussen school en ouders. De leden van de ouderraden worden steeds geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op school en in de betreffende afdeling. Zij worden uitgenodigd met de school mee te denken en de wensen en belangen van de ouders naar voren te brengen. De ouderraad heeft hierbij als doel de belangen van de leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs zo goed mogelijk te behartigen.

Ouderraad havo/vwo
secretaris: mw. N. Mengerink
06-81780005
ouderraadhv@schaersvoorde.nl

Ouderraad vmbo
voorzitter: mw. P. Koskamp
0315-654364
ouderraadvmbo@schaersvoorde.nl

Ouderraad Dinxperlo
voorzitter: dhr. J. Tuenter

secretaris: mw. S. Maas
ouderraaddl@schaersvoorde.nl

Ouderraad Winterswijk
secretaris: mw. P. Leeflang
ouderraadwk@schaersvoorde.nl